• 06 Nov 2018

  Klauzula informacyjna

  Klauzula informacyjna

  KLAUZULA    INFORMACYJNA  

   

  TREŚĆ KLAUZULI

   

  ZGODNIE Z ART. 13 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. (DZ. URZ. UE L 119 Z 04.05.2016) INFORMUJĘ, IŻ:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TEOFILÓW S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Szparagowej 6/18

  2) Kontakt z Administratorem Pani/Pana danych:  office@teofilow.com.pl

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usług, w celu realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej, w celach marketingowych- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez  czas:

  • trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;
  • potrzebny do zarządzania zakupem nabytych produktów lub usług, w tym ewentualnymi zwrotami, skargami czy reklamacjami związanymi z określonym produktem lub usługą;
  • wykonywania obowiązków prawnych;
  • w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane;
  •  w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku;
  • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń i wierzytelności,
  • do momentu ewentualnego odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych.

  6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony danych Osobowych.

  8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy, niemożnością otrzymywania ofert marketingowych,  niemożnością prawidłowego skorzystanie z usługi.