• 26 Oct 2017

  INWESTYCJA

  Zmniejszenie zużycia energii poprzez zakup i montaż linii technologicznej do barwienia dzianin

                                   

  .                                                                INWESTYCJA

  "Zmniejszenie zużycia energii poprzez zakup i montaż linii technologicznej do barwienia dzianin"

  „Teofilów” S.A.

  o wartości ogólnej zadania netto 2 865 182,96 złotych, wykonana w 2016 roku.

   

  Została dofinansowana w formie umorzenia pożyczki na kwotę 533 100 złotych ze środków

  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Łodzi.

   

  www.zainwestujwekologie.pl