• 26 Oct 2017

  INWESTYCJA

  Modernizacja systemu przygotowania pary technologicznej w Teofilów” S.A.

                                                                                           

  .                                                                             INWESTYCJA

  Modernizacja systemu przygotowania pary technologicznej w Zakładach Tekstylno-Konfekcyjnych

  „Teofilów” S.A.

  o wartości netto 1.579 350 złotych, wykonana w 2013 roku.

   

  Została dofinansowana w formie pożyczki kwotą 1.350 000 złotych ze środków

  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Łodzi.

   

  www.zainwestujwekologie.pl