Teofilów S.A.      Najlepsze polskie dzianiny

 

ul. Szparagowa 6/8, 91-211 Łódź

Akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007187, kapitał zakładowy: 33.974.999,90 zł w całości opłacony